17 09 2021

روابط عمومی دانشگاه کردستان:

قرار گرفتن نام سه هیئت علمی دانشکده مهندسی در زمره 2 درصد دانشمندان برتر سال 2019 

با انتشار اسامی ۱۶۱ هزار دانشمند دو درصد برتر دنیا توسط محققین دانشگاه استنفورد، ۷ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان در لیست دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند.

در این فهرست به ترتیب محمدرضا ستاره (رشته فیزیک)، حسن بیورانی (رشته مهندسی برق)، رحمت صادقی (رشته شیمی)، عبدالله سلیمی (رشته شیمی)، هیمن شهابی (رشته GIS سنجش از دور )، پرهام مرادی (رشته مهندسی کامپیوتر) و قباد شفیعی (رشته مهندسی برق)، در جمع دانشمندان ۲ درصد برتر جهان بر اساس داده‌های پایگاه اسکوپوس در سال ۲۰۱۹ (single year impact) قرار گرفتند.

شایان ذکر است، در مقاله اخیر منشر شده توسط متخصصین دانشگاه استنفورد (۱۶ اکتبر ۲۰۲۰)  در مجله PLOS،  دانشمندان ۲ درصد برتر براساس داده‌های پایگاه اسکوپوس و تعداد ارجاعات به مقالات در طول عمر علمی پژوهشگر تا پایان سال ۲۰۱۹ (Long Term) و داده‌های سال ۲۰۱۹ (Short Term)، رده‌بندی شده‌اند. در لیست منتشر شده اول  (Long term)  ۴ نفر و در لیست دوم (Short Term) ۷  نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان حضور دارند. گزارش تهیه‌شده از سوی  متخصصان دانشگاه استنفورد، شامل فهرستی از  دانشمندان است که مقالات منتشرشده آن‌ها، پیشرفت در زمینه‌های مربوطه را تسریع و بر بهره‌وری سایر پژوهش‌گران تاثیر به‌سزایی داشته است.

در لیست منتشر شده، کشور آمریکا بیشترین تعداد دانشمند و در منطقه خاورمیانه به ترتیب کشورهای ایران با ۱۱۵۴ دانشمند، ترکیه با ۸۵۷ دانشمند و عربستان سعودی با ۵۵۶ دانشمند در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند.