دانش‌آموختگان

سامانه‌ها

سامانه آموزشی گلستان
سامانه مدیریت امور پژوهشی
سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی
سامانه کاربران اینترنت​​​​
سامانه درآمدهای اختصاصی دانشگاه کردستان
پیگیری مکاتبات اداری
سامانه حقوق و احکام
سامانه نظام پیشنهادها
سامانه ساجد

سامانه‌ها

سامانه نوبت دهی سلامت
سامانه مدیریت نشریات
دفترچه تلفن دانشگاه
سامانه دفتر آزمون
سامانه دسترسی به منابع علمی
سامانه فروش کتاب دانشگاه کردستان
پست الکترونیک (جدید)
پست الکترونیک (قدیم)

فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها

فرم‌های معاونت آموزشی

مراکز و ادارات

پردیس دانشگاه کردستان
مرکز آموزش های آزاد الکترونیکی
مرکز فناوری اطلاعات
آزمایشگاه مرکزی
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه کردستان