معاون آموزشی دانشکده مهندسی

یزدان باتمانی
معاون آموزشی دانشکده 
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
پست الکترونیکی: y.batmani [at] uok.ac.ir
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، ساختمان شماره ۳، طبقه سوم

تاریخچه تصدی معاونت آموزشی


نام و نام‌خانوادگی
دوره تصدی
دکتر یزدان باتمانی
-
دکتر عبدالسلام قادری
مرداد ۹۸
دکتر مهرداد خامفروش
شهریور ۹۶ تا مرداد۹۸
دکتر محمد رزاقی
شهریور ۹۴ تا شهریور ۹۶
دکتر مهرداد خامفروش
آذر ۹۱ تا مرداد ۹۴
دکتر کیومرث ایراندوست
آذر ۸۹ تا آذر ۹۱
دکتر فردین اخلاقیان
بهمن ۸۷ تا آذر ۸۹
دکتر حسن بیورانی
مهر ۸۷ تا بهمن ۸۷
دکترصلاح‌الدین مولانایی
مهر ۸۴ تا مهر ۸۷
مهندس کامران نوبخت وکیلی
آبان ۸۲ تا آبان ۸۴