دستاورد‌ها و افتخارات دانشکده مهندسی

عنوان پدیدآورنده گروه سال
ترجمه برتر کتاب با عنوان "ساخت پروژه های آردوینو برای اینترنت اشیا انجام آزمایش ها با برنامه های کاربردی دنیای واقعی" در سطح دانشگاه دکتر سعدون عزیزی مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱
چاپ مقاله با عنوان "Deadline-aware and energy-efficient IoT task scheduling in fog computing systems: A semi-greedy approach" در
 Journal of Network and Computer Applications
 
دکتر سعدون عزیزی مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۱
کانال علمی جهانی با بیش از 10 هزار عضو (دانشجویان و اساتید) در شبکه اجتماعی تلگرام
https://t.me/Bioinformatics
 
دکتر صادق سلیمانی مهندسی کامپیوتر از سال ۱۳۹۷
جایزه پژوهشی بنیاد هومبولت آلمان دکتر آرمان صادقی مهندسی مکانیک ۱۴۰۰
تقدیر به عنوان استاد برتر ارتباط با صنعت دکتر مسعود ابراهیمی مهندسی مکانیک ۱۳۹۶
استاد سرآمد آموزشی دانشگاه کردستان دکتر هیوا فاروقی مهندسی صنایع ۱۴۰۲
عضو هیات علمی برتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه کردستان( دریافت لوح تقدیر از معاون پژوهشی وزارت عتف) دکتر هیوا فاروقی مهندسی صنایع ۱۳۹۹
پژوهشگر دارای بیشترین انعقاد قرارداد طرح خارجی دانشکده  مهندسی دانشگاه دکتر هیوا فاروقی مهندسی صنایع Text