معاون پژوهشی دانشکده مهندسی

محمد رضائی
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی
گروه معدن

m.rezaei
دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، ساختمان شماره ۳، طبقه سوم

تاریخچه تصدی معاونت پژوهشی


نام و نام‌خانوادگی
دوره تصدی
دکتر محمد رضائی
شهریور ۱۴۰۱ تا اکنون
دکتر روناک دقیق
خرداد ۹۷- شهریور ۱۴۰۱
دکتر جمال ارکات
خرداد ۹۴ - خرداد ۹۷
دکتر هیوا فاروقی
مهر ۹۱ - خرداد ۹۴
دکتر فرزین فاروقی
شهریور ۸۹ - مهر ۹۱
دکتر فردین احمدی زر
شهریور ۸۸ - شهریور ۸۹
دکتر حسن بیورانی بهمن ۸۷ - شهریور ۸۸