معاون پژوهشی دانشکده مهندسی

روناک دقیق
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی
گروه مکانیک

r.daghigh [at] uok.ac.ir
دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، ساختمان شماره ۳، طبقه سوم

تاریخچه تصدی معاونت پژوهشی


نام و نام‌خانوادگی
دوره تصدی
دکتر روناک دقیق
تیر 1397 تا اکنون
دکتر جمال ارکات
خرداد ۹۴ - خرداد ۹۷
دکتر هیوا فاروقی
مهر ۹۱ - خرداد ۹۴
دکتر فرزین فاروقی
شهریور ۸۹ - مهر ۹۱
دکتر فردین احمدی زر
شهریور ۸۸ - شهریور ۸۹
دکتر حسن بیورانی
بهمن ۸۷ - شهریور ۸۸