19 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد نصرت اله اسمعيلي مورخ 1402/06/30 ساعت 12:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/30 ساعت 12:00

عنوان پایان نامه:
انتخاب سياست بهينه نگهداري وتعميرات با استفاده از تصميم‌گيري چندمعياره فازي نمونه موردي:كمپرسور‌هاي فرآيندي پتروشيمي ايلام

نام دانشجو:
نصرت اله اسمعيلي

 

 

 

 

گروه: مهندسی صنایع