آزمایشگاه‌های آموزشی

آزمایشگاه میکروسکوپی

در این آزمایشگاه ویژگی های نوری کانی ها و سنگ ها در مقیاس میکروسکوپی و به کمک میکروسکوپ های با نور پلاریزه قطبی شده، مورد بررسی و شناسایی قرار میگیرد.
Responsive Image
Responsive Image

آزمایشگاه ICP

توسط دستگاه پیشرفته نصب شده در آزمایشگاه مذکور نمونه های معدنی آماده شده بصورت محلول و یا پودری تست شده و حضور ایزوتوپهای عناصر جزئی و کمیاب موجود در آنها شناسایی و بررسی میگرددکه در مباحث مطالعات ژئوشیمیایی و پروژه های مقطع تحصیلات تکمیلی کاربرد نوینی دارد.
Responsive Image

آزمایشگاه کانی توصیفی

این آزمایشگاه شامل بررسی نمونه های دستی کانی های سیلیکاتی سنگ ساز و کانی های غیر سیلیکاتی و سیلیکاتی معدنی بر مبنای خواص فیزیکی آنها و رده بندی کانی های سیلیکاتی و غیر سیلیکاتی بر مبنای بنیان شیمیایی و شناسایی انواع اصلی کانیها در نمونه دستی می باشد.
Responsive Image

آزمایشگاه کارتوگرافی

در آزمایشگاه با نحوه کار با نقشه های عمومی و نقشه های تخصصی بویژه نقشه های بزرگ مقیاس زمین شناسی و توپوگرافی، رسم مقاطع توپوگرافی و پروفیلهای عمقی زمین شناسی، چگونگی انجام پیمایش صحرایی و تهیه گزارش اکتشافی زمین شناختی، آشنایی با تصاویر هوایی و ماهواره ای، آشنایی با پارامترهای برداشتی لایه های سنگی و نحوه ثبت و پردازش آنها انجام می گیرد.

Responsive Image

کارگاه تهیه مقطع سنگ

در کارگاه تهیه مقطع، مقاطع نازک و صیقلی از نمونه های دستی سنگ ها و مواد معدنی تهیه میشود که مطالعه میکروسکوپی آنها را امکانپذیر میکند.

Responsive Image

آزمایشگاه کانه آرایی

آزمایشگاه کانه آرایی، روشهای جداسازی کانی های باطله (فاقد ارزش اقتصادی) از کانی های فلزی و غیر فلزی دارای ارزش اقتصادی مطالعه و بررسی میگردد.

Responsive Image

آزمایشگاه ژئوفیزیک

در این آزمایشگاه با روشهای مختلف ژئوفیزیکی و نحوه کار با دستگاه های مختلف و تهیه نقشه ها و بررسی نرم افزارهای موجود مطالعه و بررسی می گردد.

Responsive Image

آزمایشگاه مکانیک سنگ

دارای دستگاه های مختلف برای اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ ها به کار میرود. از جمله خصوصیات قابل اندازه گیری در این آزمایشگاه، می توان به اندازه گیری مقاومت فشاری تک محوری، مقاومت فشاری سه محوری، مدول الاستیسیته، ضریب پواسون، اندیس بار نقطه ای، سختی اشمیت، میزان سرعت امواج در سنگ و مقاومت برشی سنگ اشاره کرد.

همچنین با استفاده از دستگاه مغزه گیری موجود میتوان مغزه هایی استوانه ای از ۵۴ میلی متر تا ۱۰۱ میلی متر تهیه کرد تا بتوان آزمایشهای مختلف را بر روی آن ها انجام داد. با تکمیل آزمایشگاه و رسیدن سفارشات می توان خصوصیات فیزیکی ازجمله چگالی، تخلخل و غیره را هم اندازه گیری کرد.
Responsive Image

کارگاه نقشه‌برداری

این کارگاه جهت انجام عملیات نقشه برداری معدنی با استفاده از دستگاه های مختلف و دوربین های مورد نظر در اختیار دانشجویان می باشد.

Responsive Image

موزه زمین شناسی استاد حسین معین وزیری

این موزه شامل نمونه های سنگی اهدایی استاد حسین معین وزیری می باشد که در معرض بازدید علاقه مندان و دانشجویان قرار گرفته است.

Responsive Image