مدیر گروه

هیبت اله صادقی
مدیر گروه مهندسی صنایع
مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: دکترای تخصصی مهندسی صنایع​​​​​​​
 
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده فنی، ساختمان شماره ۳، طبقه سوم اتاق ۳۰۱

کارشناس گروه و مسئول آزمایشگاه‌ها


رضا بهرام ولدی