مدیر گروه

روجیار پیرمحمدیانی
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی: استادیار
 
تحصیلات: دکترای تخصصی فناوری اطلاعات- سیستم های اطلاعاتی
دانشکده: دانشکده مهندسی

​​​​​​​
پست الکترونیکی: r.pirmohamadiani [at] uok.ac.ir

کارشناس گروه

سمیه امانی
ایمیل: so.amani@uok.ac.ir
تماس: