آزمایشگاه‌های آموزشی

سایت گروه مهندسی کامپیوتر

سایت گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مجهز به ۳۰ دستگاه کامپیوتر است که جهت برنامه‌نویسی و استفاده از اینترنت در اختیار دانشجویان قرار دارد. بر روی تمامی سیستم‌ها آخرین ورژن از نرم‌افزارهای تخصصی کامپیوتر با توجه به نیاز دانشجویان و درخواست اساتید جهت انجام پروژه‌های دانشجویی نصب شده است.

با توجه به اینکه برخی از دروس تخصصی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برای تفهیم بیشتر دانشجویان نیاز به کار عملی در کارگاه کامپیوتر دارد، لذا در صورت لزوم این دروس در سایت کامپیوتر به صورت عملی برگزار خواهد شد. 

Responsive Image

آزمایشگاه نرم افزار و شبکه

دروس

  • سیستم عامل
  • ‌پایگاه داده‌ها
  • شبکه‌های کامپیوتری
  • کارگاه کامپیوتر

ظرفیت

  • ۲۰  نفر در هر جلسه
Responsive Image

آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر

دروس

  • مدارهای منطقی
  • معماری کامپیوتر
  • آزمایش‌های رشته برق

ظرفیت

  • ۱۲ نفر در هر جلسه
Responsive Image