04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد یاسر برقی زاد

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/18 ساعت 12:00

عنوان پایان نامه:
كنترل سطح گلوكزخون بيماران مبتلا به ديابت نوع اول با استفاده از تئوري فيدبك كمي

نام دانشجو:
یاسر برقی زاد

 

 

 

 

گروه: مهندسی برق