هیات رئیسه دانشکده  مهندسی

روناک دقیق
رئیس دانشکده

​​​​​مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
پست الکترونیکی: r.daghigh [at] uok.ac.ir ​​​​​​​
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، ساختمان شماره ۳، طبقه سوم، اتاق ریاست

​​​​​​​

هادی جهانی راد
معاون پژوهشی دانشکده
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
پست الکترونیکی: h.jahanirad [at] uok.ac.ir
نشانی: سنندج - خیابان پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده مهندسی - ساختمان شماره ۱ - اتاق ۲۱۲
​​

هاشم شاهسونی
معاون آموزشی دانشکده 
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن
پست الکترونیکی: h.shahsavani [at] uok.ac.ir
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، ساختمان شماره ۳، طبقه سوم
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​

روسای پیشین دانشکده


نام و نام‌خانوادگی
دوره تصدی
دکتر روناک دقیق
شهریور ۱۴۰۱ تا اکنون
دکتر پرهام مرادی دولت‌آبادی
تیر 1399 تا شهریور ۱۴۰۱
دکتر جمال ارکات
تیر 1397 تا خرداد 1399
دکتر هیوا فاروقی
بهمن ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۷
دکتر هوشنگ دباغ
آذر ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۳
دکتر فردین اخلاقیان
آبان ۱۳۸۹ تا آذر ۱۳۹۱
دکتر رحمت‌الله میرزایی
آبان ۱۳۸۶ تا ابان ۱۳۸۹
دکتر حبیب‌الله دانیالی
فروردین ۱۳۸۴ تا آبان ۱۳۸۶
دکتر حاجی حسین عزیزی
فروردین ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۴
دکتر مرتضی بسطامی
تیر ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۲
دکتر عبدالباقی رضازاده
شهریور ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۸۱
دکتر رحمت‌الله میرزایی
تیر ۱۳۷۶ تا شهریور ۱۳۷۸
دکتر عیسی نخعی
مهر ۱۳۷۴ تا تیر ۱۳۷۶

معاونین پژوهشی پیشین دانشکده


نام و نام‌خانوادگی
دوره تصدی
دکتر محمد رضائی
شهریور ۱۴۰۱ تا اکنون
دکتر روناک دقیق
تیر 1397 تا شهریور ۱۴۰۱
دکتر جمال ارکات
خرداد 13۹۴ تا خرداد 1397
دکتر هیوا فاروقی
مهر 1391 تا خرداد 1394
دکتر فرزین فاروقی
شهریور 1389 تا مهر 1391
دکتر فردین احمدی زر
شهریور 1388 تا شهریور 13۸۹
دکتر حسن بیورانی
بهمن 1387 تا شهریور 13۸۸

معاونین آموزشی پیشین دانشکده


نام و نام‌خانوادگی
دوره تصدی
دکتر یزدان باتمانی
فروردین ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲
دکتر عبدالسلام قادری
مرداد 13۹۸ تا فروردین ۱۴۰۰
دکتر مهرداد خامفروش
شهریور 13۹۶ تا مرداد 13۹۸
دکتر محمد رزاقی
شهریور 13۹۴ تا شهریور 13۹۶
دکتر مهرداد خامفروش
آذر 13۹۱ تا مرداد 13۹۴
دکتر کیومرث ایراندوست
آذر 13۸۹ تا آذر 13۹۱
دکتر فردین اخلاقیان
بهمن 13۸۷ تا آذر 13۸۹
دکتر حسن بیورانی
مهر 13۸۷ تا بهمن 13۸۷
دکترصلاح‌الدین مولانایی
مهر 13۸۴ تا مهر 13۸۷
مهندس کامران نوبخت وکیلی
آبان 13۸۲ تا آبان 13۸۴