زمینه‌های پژوهشی دانشکده مهندسی

گروه آموزشی زمینه‌های پژوهشی
مهندسی برق الکترونیک و مخابرات •    مخابرات بی سیم
•    شبکه های مخابراتی
•    امنیت شبکه
•    مخابرات میدان و موج
•    مخابرت سبز
•    الکترونیک نوری
•    مدار مجتمع
•    مدارهای دیجیتال
مهندسی برق قدرت و کنترل -
مهندسی شیمی •    کاتالیست طراحی فرایندها
•    بیوتکنولوژی
•    دینامیک سیالات محاسباتی
•    نانوتکنولوژی
•    صنایع غذایی
مهندسی صنایع •    برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
•    زنجیره تامین
•    داده کاوی
•    مدیریت و کنترل موجودی
•    ایمنی و بهداشت صنعتی
•    طراحی و تجزیه و تحلیل شبکه های لجسستیکی
•    بهینه سازی و شبیه سازی
•    زمانبندی و توالی عملیات
مهندسی عمران
•    Engineering Design Reliability
•    Probabilistic Deterministic Seismic Hazard Analysis
•    Stochastic Structural Dynamics
•    Specific Concrete Technology
•    Finite Element Modeling of Concrete Structures
•    Concrete Constitutive Models
•    Structural Vibration Control
•    Structural Health Monitoring
•    Smart Structures and Systems
•    Asset Management
•    Infrastructure Management
•    life Cycle Maintenance
•    Steel Structures
•    Energy Dissipation Devices
•    Thin Walled Structures
•    Finite Element Analysis
•    Fluid-Structure Interaction (FSI)
•    Numerical Methods in Water Engineering
•    Simulation of river behavior
•    Hydraulic structures
•    Sediment transport
•    Remote Sensing
•    Photogrammetry
•    GIS Public Transport
•    Passenger Behavior
•    Spatial Information Science
•    Spatial optimization
•    Agent-based Simulation
مهندسی کامپیوتر
​​​​​​​•    اینترنت اشیاء (Internet of Things)
•    رایانش لبه/مه/ابر (Edge/Fog/Cloud Computing)
•    رایانش بدون سرور (Serverless Computing)
•    هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای سیستم های توزیع شده (Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) for Distributed Systems)
•    یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)
•    الگوریتم های بهینه سازی ترکیبیاتی (Combinatorial Optimization Algorithms)
•    یادگیری ماشین (Machine Learning)
•    یادگیری چندوجهی (Multi-modal Learning)
•    یادگیری عمیق (Deep Learning)
•    هوش مصنوعی مولد (Generative AI)
•    شبکه های عصبی گراف – تحلیل گراف – شبکه های پیچیده
•    بیوانفورماتیک، تحلیل شبکه، گراف کاوی، پیش‌بینی پیوند
مهندسی معدن •    زمين شناسي اقتصادي (Economic Geology)
•    ژئوشيمي  (Geochemistry)
•    اکتشاف کانسارهاي فلزي و غيرفلزي  (Exploration of Metallic and Non-Metallic Mineral Deposits)
•    مدل سازي ذخاير معدني  (Ore body Modelling)
•    ژئوفيريک اکتشافي  (Exploration Geophysics)
•    طراحي معادن ( Mine Design)
•    استخراج معادن سطحي و زيرزميني  (Surface and Underground Mining)
•    انفجار معادن (Mine Blasting)
•    تونل سازي مکانيزه (Mechanized Tunneling)
•    طراحي و تحليل  سازه هاي روباز و زيرزميني (Design and Analysis of Surface and Underground Structures  )
•    مکانيک سنگ (Rock Mechanics
مهندسی مکانیک •    سیتمهای انرژی
•    اترژی های تجدیدپذیر
•    تولید پراکنده
•    مکانیک تغییر فرم
•    مکانیک شکست
•    طراحی هوشمند و بهینه¬سازی
•    مکانیک سیالات و انتقال حرارت زیستی
•    اکوستیک و کنترل ارتعاشا