04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهدی بهاروند

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/18 ساعت 13:00

عنوان پایان نامه:
بهينه سازي بسيار هدفه براي شناسايي جوامع  همپوشان در شبكه هاي پيچيده

نام دانشجو:
مهدی بهاروند

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی کامپیوتر