19 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ادریس عبدی مورخ 1402/06/30 ساعت 10:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/30 ساعت 10:00

عنوان پایان نامه:
حذف آلاينده هاي آلي از محلول آبي با استفاده از نانوكامپوزيت¬هاي فتوكاتاليستي بر پايه بيوچار

نام دانشجو:
ادریس عبدی

 

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی شیمی