آزمایشگاه‌های پژوهشی

مرکز توسعه هوش مصنوعی در مهندسی معدن و علوم زمین

امروزه با پیشرفت و توسعه هوش مصنوعی در زمینه های مختلف علمی؛ مهندسی معدن و علوم زمین نیز مستثنی نبوده و نیاز به توسعه و تحقیق و پژوهش در این بستر را نمایان می سازد. از این رو گروه مهندسی معدن دانشگاه کردستان نیز با ایجاد فضای توسعه هوش مصنوعی در علوم زمین با مدیریت جناب آقای دکتر محمد رضایی سعی در برآورده شدن این مهم است. البته این مرکز در حال تجهیز می باشد و در آینده نزدیک انشاله تکمیل تر خواهد شد.
Responsive Image

آزمایشگاه تحقیقاتی ICP

توسط دستگاه پیشرفته نصب شده در آزمایشگاه مذکور نمونه های معدنی آماده شده بصورت محلول و یا پودری تست شده و حضور ایزوتوپهای عناصر جزئی و کمیاب موجود در آنها شناسایی و بررسی میگردد که در مباحث مطالعات ژئوشیمیایی و پروژه های مقطع تحصیلات تکمیلی کاربرد نوینی دارد.
Responsive Image