آزمایشگاه‌های آموزشی

کارگاه جوشکاری و ورقکاری

Responsive Image
Responsive Image

کارگاه ماشین ابزار

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

کارگاه CNC

Responsive Image
Responsive Image

کارگاه ریخته‌گری

Responsive Image
Responsive Image

آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق و کنترل کیفی

Responsive Image
Responsive Image

Responsive Image

آتلیه نقشه‌کشی صنعتی

Responsive Image
Responsive Image

آزمایشگاه ارگونومی و ارزیابی کار و زمان

Responsive Image
Responsive Image