چارت درسی رشته‌های تحصیلی گروه مهندسی صنایع

   مقطع کارشناسی


چارت دروس کارشناسی ورودی ۹۸ به بعد

تغییرات مهم چارت ورودی های ۹۸ به بعد نسبت به ورودیهای قبلی

برنامه مصوب وزارت علوم برای کار شناسی صنایع ورودیهای ۹۸ به بعد

برنامه مصوب وزارت علوم برای کارشناسی صنایع ورودیهای قبل از ۹۸

چارت درسی دوره کارشناسی مهندسی صنایع ورودی مهرماه ۱۳۹۶ به بعد   مقطع کارشناسی ارشد و دکتری


برنامه‌ریزی دروس و چارت مقطع دکتری

برنامه درسی تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) مهندسی صنایع

برنامه‌ریزی دروس و چارت مقطع کارشناسی ارشد گرایش بهینه سازی

برنامه‌ریزی دروس و چارت مقطع کارشناسی ارشد گرایش لجستیک و زنجیره تأمین

چارت درسي جديد مهندسي صنايع ( گرايش سيستمهاي توليد و خدمات)