آزمایشگاه های پژوهشی

آزمایشگاه پژوهشی


این آزمایشگاه مجهز به تجهیزاتی از قبیل دستگاه کشش میلگرد، دستگاه جک بتن‌شکن فشاری و خمشی، دستگاه نفوذناپذیری آب در بتن، و کوره آتش (کوره الکتریکی) جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی و کارهای مربوط به پایان‌نامه‌های عملی دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌باشد.

Responsive Image