ارتباط با صنعت

ارتباط با صنعت گروه مهندسی شیمی
مجتمع پتروشیمی کردستان
لاستیک بارز
کارخانه ایستک
شرکت لبنیات پاستوریزه پاک‌آرا سنندج