افتخارات و دستاوردهای گروه مهندسی شیمی

 

هرچند که زمان زیادی از تاسیس گروه نمی گذرد با این وجود دراین مدت گروه توانسته است افتخارات شایسته ای کسب نماید:

 

  •         همکاری بین المللی با چندیدن دانشکده و مرکز تحقیقات در کشورهای مختلف
  •        کسب رتبه های برتر در المپیاد دانشجویی مهندسی شیمی
  •         آمار بالای قبولی دانشجویان در آزمون سراسری کارشناسی ارشد
  •         کسب جایزه ملی کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان توسط عضو هیات علمی گروه
  •         انجام موفقیت آمیز  طرح پژوهشی و کاربردی توسط اعضای هیات علمی گروه