04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ساناز جراحی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/28 ساعت 11:00

عنوان پایان نامه:
بهبود كارايي پيش‌بيني پيوند چندلايه با استفاده مؤثر از كشف اجتماع و مركزيت

نام دانشجو:
ساناز جراحی

 

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی کامپیوتر