20 12 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد کاوه شجاعی مورخ 1402/09/29 ساعت 10:00 گروه مکانیک | تالار شیبانی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/09/29 ساعت 10:00

عنوان پایان نامه:
تحليل عددي عملكرد حرارتي ميكرو لوله هاي حرارت در يك كلكتور صفحه تخت خورشيدي با استفاده از نانو سيال

نام دانشجو:
کاوه شجاعی

 

استاد راهنما اول: دکتر منصور لهونيان

مرتبه علمي :استاديار

 

استاد ناظر دفاع اول: دکتر حاصل اميني خوشالان

مرتبه علمي :استاديار

 

استاد داور داخلي اول: دکتر مسعود ابراهيمي

مرتبه علمي :دانشيار

 

استاد داور خارجي اول: دکتر بهمن احمدي

مرتبه علمي :استاديار

 

 

گروه: مهندسی مکانیک