آزمایشگاه‌های پژوهشی

آزمایشگاه‌ها
آزمایشگاه مقاومت مصالح
آزمایشگاه مکانیک سیالات
آزمایشگاه انتقال حرارت
آزمایشگاه ترمودینامیک
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات
آزمایشگاه علم مواد
آزمایشگاه حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
​​​​​​​آزمایشگاه کنترل و ابزار دقیق