مدیر گروه

بهمن احمدی
مدیر گروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی-دینامیک-کنترل و ارتعاشات
دانشکده: دانشکده مهندسی
  دپارتمان مهندسی مکانیک

مسئول و کارشناس آزمایشگاه‌های گروه مکانیک

آرمان فتحی
ایمیل: a.fathi@uok.ac.ir