رشته‌ها و گرایش‎های تحصیلی

مقطع کارشناسی


مهندسی برق-الکترونیک

مهندسی برق-مخابرات

مقطع کارشناسی ارشد


مهندسی برق-مخابرات سیستم

مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندسی برق-مدارهای میکرو و نانو الکترونیک

مقطع دکتری


مهندسی برق-الکترونیک