مدیر گروه

سید کیهان حسینی
مدیر گروه مهندسی برق - الکترونیک و مخابرات
مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: دکترای تخصصی مهندسی برق مخابرات
دانشکده: دانشکده مهندسی

k.hosseini [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی برق

کارشناس گروه

فرانک محمودی
داخلی:  3387
 

کارشناس و مسئول آزمایشگاه

بختیار سبحانی
 داخلی:  3354
 

مدیران گروه از آغاز تا اکنون


مدیر گروه دوره تصدی
دکتر هادی جهانی‌راد از سال 1399 تا 1402
دکتر یزدان باتمانی از سال 1397 تا سال 1399
دکتر علی حسامی نقشبندی از سال 1394 تا سال 1397
دکتر محمد رزاقی از سال 1393 تا سال 1394
دکتر محمد فتحی از سال 1391 تا سال 1393
دکتر علی حسامی نقشبندی از سال 1388 تا سال 1391
دکتر جمال مشتاق از سال 1386 تا سال 1388
دکتر بختیار حسن‌زاده از سال 1381 تا سال 1386
دکتر رحمت الله میرزایی از سال 1379 تا سال 1381
دکتر حبیب‌الله دانایی از سال 1374 تا سال 1379