04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد نوید بهرامی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/27 ساعت 16:00

عنوان پایان نامه:
تحليل عملكرد ارتباطات V2V مبتني بر رله سلولي

نام دانشجو:
نوید بهرامی

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی برق