09 02 2022

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک آقای محمد نیما رطبی مورخ چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۰

عنوان پایان نامه: شبیە سازی جوشکاری اصطکاکی -اغتشاشی ورقهای نانوکامپوزیتی پایە پلیمری

نام دانشجو: محمد نیما رطبی

استاد راهنما: دکتر نبرد  حبیبی

داور داخلی: دکتر سیروان فرهادی_استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان 

داور خارجی: دکتر  سید حامد حسینی_استادیار گروه مهندسی مکانیک

گروه: مهندسی مکانیک

زمان دفاع: چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰

جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.

https://meet.uok.ac.ir/ch/eng.hall۵ 

 

منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی