15 01 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد دنیا تفنگ چی مورخ 1402/11/01 ساعت 16:00 گروه شیمی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع: مورخ 1402/11/01 ساعت 16:00

عنوان پایان نامه: شبيهسازي و بهينهسازي انتقال حرارت در مبدلهاي حرارتي مجهز به بافلهاي مدور توسط تكنيكهاي ديناميك سيالات محاسباتي و هوش مصنوعي

نام دانشجو: دنیا تفنگ چی

 

استاد راهنما اول: دکتر رضا بيگ زاده

استاد ناظر دفاع اول: دکتر حاصل اميني خوشالان

استاد داور داخلي اول: دکتر فرانك اخلاقيان طاب

استاد داور خارجي اول: دکتر ارسلان پرواره

 

گروه: مهندسی شیمی