27 04 2022

گروه انجمن‌های علمی دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان برگزار می‌کنند:

جشن استقبال از دانشجویان دانشکده مهندسی

گروه انجمن‌های علمی دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان برگزار می‌کنند:

🎉جشن استقبال از دانشجویان دانشکده مهندسی

⏱زمان: 7 اردیبهشت ماه 1401

🏢 مکان: آمفی تئاتر مولوی واقع در دانشکده علوم انسانی

🔖 دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر جهت تهیه بلیط رایگان شرکت در مراسم در لینک زیر ثبت نام کنید : 

لینک ثبت نام (https://form.avalform.com/view.php?id=31115766)

📌ظرفیت بسیار محدود