17 01 2022

لغو امتحانات حضوری روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۲۹ و ۳۰ دی ماه

اطلاعیه مهم:

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه کردستان با صدور اطلاعیه از لغو امتحانات حضوری این دانشگاه در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی‌ماه خبر داد.

پیرو اطلاعیه قبلی، و نظر به تداوم شرایط نامساعد آب و هوایی و احتمال اختلال در تردد دانشجویان و همکاران محترم، کلیه امتحانات حضوری روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۲۹ و ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ لغو می گردد. اساتید محترم به تشخیص خود می توانند امتحانات روزهای مذکور را به صورت مجازی (طبق برنامه مقرر)‌ ، و یا به صورت حضوری (در سایر روزها و تا قبل از ۳۰ بهمن ماه)‌ برگزار نمایند.   حوزه معاونت آموزشی دانشگاه