13 02 2024

گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان برگزار می‌کند:

کارگاه تخصصی تعاملات علمی ایران و چین در حوزه دانشگاهی

گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان برگزار می‌کند:

موضوع: کارگاه تخصصی تعاملات علمی ایران و چین در حوزه دانشگاهی

زمان: سه شنبه، 8 اسفند ماه 1401، ساعت 12 الی 14

مکان: دانشکده مهندسی، تالار شیبانی

سخنران: دکتر هادی کردستانی