11 12 2022

دکتر حسن بیورانی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق-قدرت و کنترل دانشگاه کردستان به عنوان عضو برجسته موسسه مهندسان برق و الکترونیک «IEEE Fellow» برگزیده شد.

افتخار آفرینی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، دکتر حسن بیورانی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق-قدرت و کنترل دانشگاه کردستان به عنوان عضو برجسته موسسه مهندسان برق و الکترونیک «IEEE Fellow» برگزیده شد.

این درجه علمی عالی‌ترین درجه موسسه مهندسان برق و الکترونیک «IEEE Fellow» است و دستیابی به این درجه منوط به نقش مهم در ارتقا و کاربردی کردن علوم و فناوری در دنیای معاصر است به گونه‌ای که منجر به بالا بردن کیفیت زندگی و ارزش‌های جوامع بشری شود.

برون‌داده‌های علمی اصیل و تاثیرگذار بین‌المللی و مستمر شرط لازم برای اخذ درجه عضویت «IEEE Fellow» است و دکتر حسن بیورانی با بیش از 2 دهه تلاش مستمر علمی موفق در کنترل ریزشبکه‌ها موفق به کسب این درجه علمی برجسته شد.

لازم به ذکر است در جوامع دانشگاهی بین‌المللی معیار مقایسه دانشگاه‌های پیشرو در مهندسی برق و کامپیوتر، تعداد افراد با این درجه علمی بوده و پیش از این در ایران 3 دانشمند دیگر موفق به کسب این درجه شده‌اند و اکنون با انتخاب دکتر حسن بیورانی و یک عضو هیات علمی دانشگاه سمنان در سال 2022 تعداد این دانشمندان در ایران به پنج نفر افزایش یافت.

جامعه دانشگاهیان دانشگاه کردستان و همچنین دانشکده مهندسی این دستاورد بزرگ را به جامعه علمی کشور تبریک می‌گوید.​​​​​​​