13 06 2022

زمان و تاریخ مصاحبه دکتری گروه مهندسی کامپیوتر

مدارک مورد نیاز:

  • اصل و تصویر کارنامه قبولی مرحله اول سنجش آزمون دکتری سال 1401
  • اصل و تصویر مدرک یا گواهی پایان تحصیلات مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • تصویر ریز نمرات مقطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • گواهی استفاده از سهمیه ایثارگران
  • حکم کارگزینی داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه مربیان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی ارشد حداکثر تا تاریخ 31/6/1401 برای دانشجویان سال آخر

 

توجه: اسامی مربوط به متقاضیانی است که تا تاریخ 16 خرداد ماه مدارک خود را ارسال کرده اند، لذا کسانی که بعد از تاریخ فوق مدارک ارسال نموده اند در روز پنجشنبه 26/3/1401 ساعت 8 الی 12 مراجعه نمایند.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تاریخ

ساعت

1

علی رضا فرجه داغي سعدابادي

مهندسی نرم افزار

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 8 الی 10:30

2

بهنام سلطانی

مهندسی نرم افزار

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 8 الی 10:30

3

میثم مرادی

مهندسی نرم افزار

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 8 الی 10:30

4

سید محمد جواد ذاکر فرد

مهندسی نرم افزار

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 8 الی 10:30

5

مالک یوسفی

مهندسی نرم افزار

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 8 الی 10:30

6

محمد افتخاری

مهندسی نرم افزار

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 8 الی 10:30

7

سحر عطشانی

مهندسی نرم افزار

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 8 الی 10:30

8

پارمیدا شهرکی

مهندسی نرم افزار

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 8 الی 10:30

9

کاظم نیستانی

مهندسی نرم افزار

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 8 الی 10:30

10

سعید ارز بین

مهندسی نرم افزار

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 8 الی 10:30

11

فرهاد سپهریان

مهندسی نرم افزار

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 8 الی 10:30

12

سید ماجد نبویان (نچراک)

مهندسی نرم افزار

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 8 الی 10:30

13

محسن نصری

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 10:30الی 13

14

رضا علی آبادی

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 10:30الی 13

15

علی رضا اطیایی

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 10:30الی 13

16

بهزاد احدزاده عربلو

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 10:30الی 13

17

مجتبی کردآبادی

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 10:30الی 13

18

محمدعلی ظریف

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 10:30الی 13

19

الهام  عربی

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 10:30الی 13

20

ابولفضل مرادی

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 10:30الی 13

21

محمد جواد راهداری

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 10:30الی 13

22

وفا بارخدا

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 10:30الی 13

23

زهرا دالوند

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 10:30الی 13

24

فتانه محمدی نژاد

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 10:30الی 13

25

آسو مفاخری

مهندسی نرم افزار

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 14 الی 15

26

علی اکبر والی

مهندسی نرم افزار

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 14 الی 15

27

جواد طهماسبي گراوند

مهندسی نرم افزار

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 14 الی 15

28

سارا حیدری ارمکی

مهندسی نرم افزار

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 14 الی 15

29

فاطمه غفاریان

مهندسی نرم افزار

چهارشنبه25/3/1401

ساعت 14 الی 15

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تاریخ

ساعت

30

سعید حق شناس

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

15 الی 18

31

زینب نوروزی

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

15 الی 18

32

رضا محمودی

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

15 الی 18

33

حسن کریمی

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

15 الی 18

34

ریحانه عارفی

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

15 الی 18

35

امیرحسین نظرعلیان

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

15 الی 18

36

مجید شعبانی

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

15 الی 18

37

مجتبی کرد آبادی

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

15 الی 18

38

صمد عظیمی آبریز

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

15 الی 18

39

حمید بذار

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

15 الی 18

40

الهام مرادی زاده

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

15 الی 18

41

مهسا رخشا

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

15 الی 18

42

ندا نیکویی فر

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

15 الی 18

43

شقایق لشکری

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

15 الی 18

44

مهسا محمدی

هوش مصنوعی

چهارشنبه25/3/1401

15 الی 18

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تاریخ

ساعت

45

کمیل آقا بابایی

هوش مصنوعی

پنجشنبه 26/3/1401

8 الی 11

46

آناهیتا محمدپورلیما

هوش مصنوعی

پنجشنبه 26/3/1401

8 الی 11

47

مینا حمیدی

هوش مصنوعی

پنجشنبه 26/3/1401

8 الی 11

48

محمد نورمحمدی زرده سوار

هوش مصنوعی

پنجشنبه 26/3/1401

8 الی 11

49

سید صلاح الدین فاروقی

هوش مصنوعی

پنجشنبه 26/3/1401

8 الی 11

50

محمد صیاحی

هوش مصنوعی

پنجشنبه 26/3/1401

8 الی 11

51

سحر عباسی رستمی

هوش مصنوعی

پنجشنبه 26/3/1401

8 الی 11

52

منیژه رنجبر

هوش مصنوعی

پنجشنبه 26/3/1401

8 الی 11

53

محسنه امجدیان

هوش مصنوعی

پنجشنبه 26/3/1401

8 الی 11

54

محمد علی آبادی

هوش مصنوعی

پنجشنبه 26/3/1401

8 الی 11

55

آرزو حیدری

هوش مصنوعی

پنجشنبه 26/3/1401

8 الی 11

56

سارا حسینی

هوش مصنوعی

پنجشنبه 26/3/1401

8 الی 11

57

مهدی عشوندی

هوش مصنوعی

پنجشنبه 26/3/1401

8 الی 11

58

فاطمه خزائنی

هوش مصنوعی

پنجشنبه 26/3/1401

8 الی 11

استعداد درخشان

59

شادی رحیمی

هوش مصنوعی

پنجشنبه 26/3/1401

10الی 12

60

مرجان هادی اف

نرم افزار

پنجشنبه 26/3/1401

10الی 12

61

امیر صحتی موفق

هوش مصنوعی

پنجشنبه 26/3/1401

10الی 12

62

شهلا حواس

نرم افزار

پنجشنبه 26/3/1401

10الی 12