22 04 2024

اطلاعیه راه اندازی سالن گفتگو دانشکده مهندسی

راه اندازی سالن گفتگو دانشکده مهندسی

با عنایت به الطاف الهی و در راستای ارتقای خدمات به دانشجویان و هیات علمی محترم، سالن گفتگو دانشکده مهندسی راه اندازی شد.

اساتید و دانشجویان گرامی جهت رزرو سالن گفتگو میتوانند با شماره 09921282129 تماس حاصل فرمایند.