04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد سيروان مرادي ارگنه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/28 ساعت 14:00

عنوان پایان نامه:
ارزيابي عملكرد شبكه هاي سلولي مبتني بر پهپاد با پهپادهايي با محدوديت انرژي

نام دانشجو:
سيروان مرادي ارگنه

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی برق