04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد خليل شفيعي داشبلاغ

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/29 ساعت 11:00

عنوان پایان نامه:
طراحي و ساخت دستگاه گرمايش هوا با آب

نام دانشجو:
خليل شفيعي داشبلاغ

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی مکانیک