10 02 2022

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع اقای مهدی تعالی مورخ پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۰

عنوان پایان نامه: مدل مکانیابی- مسیریابی-موجودی برای طراحی پایدار شبکه زنجیره تامین محصولات فاسد شدنی با در نظرگرفتن عدم قطعیت و قابلیت اطمینان شبکه

نام دانشجو: مهدی تعالی

استاد راهنما: دکتر علیرضا عیدی

داور داخلی اول: دکتر هیبت الله صادقی_استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان 

داور داخلی دوم: دکتر جمال ارکات_استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی صنایع

زمان دفاع: پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۰

جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.

https://meet.uok.ac.ir/ch/iehall  

 

منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی