09 02 2022

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع آقای احسن مجیدی مورخ پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰

عنوان پایان نامه: بهینه‌سازی زمان تعمیرات اساسی، با توجه به محدودیت دسترسی به قطعات یدکی، با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان و دسترسی‌پذیری تجهیزات

نام دانشجو: احسن مجیدی

استاد راهنما: دکتر محمود شهرخی

داور داخلی اول: دکتر هیبت الله صادقی_استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان 

داور داخلی دوم: دکتر جمال ارکات_استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی صنایع

زمان دفاع: پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۰۹:۰۰

جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.

https://meet.uok.ac.ir/ch/iehall  

 

منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی