مدیر گروه

دکتر رضا بیگ زاده
مدیر گروه مهندسی شیمی
مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: دکترای تخصصی مهندسی شیمی
دانشکده: دانشکده مهندسی
 
پست الکترونیکی: r.beigzadeh [at] uok.ac.ir ​​​​​​​

کارشناس گروه و مسئول آزمایشگاه‌ها

رزا گل‌بندی
r.golbandi@uok.ac.ir
دانشکده مهندسی-ساختمان شماره2-اتاق 108
​​​​​​​داخلی: ۳۳۸۴