استادان

سامانه‌ها

سامانه مدیریت حساب کاربری​​​​
سامانه آموزشی گلستان
سامانه مدیریت امور پژوهشی
سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی
سامانه اتوماسیون اداری فرزین
سامانه درآمدهای اختصاصی دانشگاه کردستان
پیگیری مکاتبات اداری
سامانه حقوق و احکام (درون دانشگاهی)
سامانه نظام پیشنهادها
سامانه ساجد
سامانه شارژ و رزرو اینترنتی استخر

سامانه‌ها

پست الکترونیک
سامانه دسترسی به منابع علمی
سامانه نوبت دهی سلامت
سامانه مدیریت نشریات
دفترچه تلفن دانشگاه
سامانه دفتر آزمون
شورای صنفی اعضای هیئت علمی
صندوق قرض‌الحسنه کارکنان
سامانه انبار و تدارکات (درون دانشگاهی)
بانک نرم افزار (درون دانشگاهی)
هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی

مراکز و ادارات

پردیس دانشگاه کردستان
مرکز آموزش های آزاد الکترونیکی
مرکز فناوری اطلاعات

فایل های مفید

فایل vpn داخل دانشگاه (ویژه سیستم عامل ویندوز)
فایل vpn جهت اتصال از خارج دانشگاه (ویژه سیستم عامل ویندوز)

اعضای هیات علمی

دانشکده زبان و ادبیات 
دانشکده مهندسی
دانشکده هنر و معماری
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده علوم پایه بیجار
دانشکده علوم پایه
دانشکده کشاورزی