19 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد سجاد سرمیلی مورخ 1402/06/30 ساعت 10:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/30 ساعت 10:00

عنوان پایان نامه:
مسئله مكانيابي تسهيلات خدمات فوريت‌هاي پزشكي پويا با پوشش دوگانه و زمان سفر غيرقطعي

نام دانشجو:
سجاد سرمیلی

 

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی صنایع